Tjenester
Byggesøknad

I dag tar alle kommuner i Norge imot elektronisk byggesøknad. Vi utarbeider en riktig utfylt søknad og varsler naboer via Altinn. Raskt og effektivt. Du må velge mellom rammesøknad (2 trinn) og igangsettingstillatelse (1 trinn). Hvis nødvendige håndverkere er valgt og det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon kan det velges IG.

Byggetegninger

Skal du sette opp et tilbygg eller påbygg på tomten? Vi utarbeider riktige tegninger av tiltaket 1:100 med situasjonskart. Det er bestemte krav til søknadstegningene og det kan være lønnsomt å sette det bort. Vi kan tegne opp eksisterende bebyggelse og nytt tiltak enten det er tilbygg eller påbygg.

Arbeidstegninger

Når byggesøknaden er godkjent fra kommunen utarbeider vi riktige arbeidstegninger i Archicad for tiltaket. Vi kan hjelpe dere med detaljerte arbeidstegninger av bygget med korrekt plan, snitt og fasadetegninger i 1:50. Arbeidstegningene vi lever i fra oss skal være nøyaktige og av høy kvalitet som gjør jobben lettere for håndverkerne som skal utføre jobben.

ArchiTerra

Vi kan hjelpe deg med å måle opp riktig avstand fra bygning til tomtegrensen med Sosi filer. På denne måten får du en god oversikt over hvor god plass du har på tomten og om det er plass til et bygg til.  I tillegg kan vi plassere bygget eller tiltaket inn i riktig høyde i terrenget.

3D visualisering

Ønsker du å få en god forhåndsvisning av nybygget eller tilbygget? Vi kan tegne ut 3D modeller og laste ned BIM objekter av byggeprosjektet med riktig overflate og tekstur på fasaden. Dette gir deg et godt innblikk i hvordan bygget vil bli seende ut.

Fasadeendringer

Ønsker du å bygge på huset eller kanskje rehabilitere og endre eksisterende fasade? Vi tegner opp nødvendige tegninger og søker om byggetillatelse. Enkelte fasadeendringer kan medføre at det må lages et nytt brannkonsept. Vi har lang og god erfaring med konstruksjonssikkerhet og kan komme med anbefalinger og tegne opp et nytt brannkonsept for dere.

Bruksendringer

Skal du gjøre store endringer innvendig i boligen din? Vi kan hjelpe dere med å tegne opp nødvendige plan, snitt og situasjonskart for byggeprosjektet. På denne måten vil du få en god oversikt over nåværende planløsning og hvordan du kan få en bedre og mer funksjonell utnyttelse av boligen.  De nye tegningene av boligen vil komme godt med når håndverker skal inn i bildet og eventuelt salg av boligen i ettertid.

Konstruksjonssikkerhet

Konstruksjonssikkerhet deler vi opp i tre kategorier, brann, lyd og statikk. Vi ser alltid nøye på hver enkelt funksjon når vi tegner opp bygningen, boligen eller tilbygget for deg.

Brann

Vi kan hjelpe deg med å utforme og tegne opp komplette brannkonsept i tiltaksklasse 1 og 2 for din bolig eller tilbygg.

Lyd

Er du plaget med mye støy fra veien? Vi kan hjelpe dere med å tegne opp og utforme støyreduserende konstruksjoner.

Statikk

Statikk og lyd kan ofte ses i sammenheng da løsninger for statikk også hjelper for problemer med lyd og akustikk.  Vi dimensjonerer med preaksepterte løsninger som bjelker, sperrer, dragere og søyler til bygg og bolig. Vi kan også innhente beregninger i tiltaksklasse 2 og 3 ved behov.

Tilsynssaker

Har du en eiendom hvor det er har blitt bygd før byggetillatelse er gitt? Uansett hva årsaken måtte være så har vi kompetansen til å hjelpe deg. Mye kan bygges på egen tomt uten byggetillatelse og reglene for om man trenger byggetillatelse for prosjektet kan variere. Vi mener at all dokumentasjon er god dokumentasjon uansett hva som skal bygges på egen tomt. Vi har igjennom årene vært borti mange ulike saker og hjulpet mange kunder med å undersøke om du behøver byggetillatelse, om bygget er satt opp uten byggetillatelse og eventuelle byggetekniske saker for godkjenning av bygget.

VI STÅR KLARE FOR Å HJELPE DEG