HEM Byggetjenester
Prosjektering, Tegning og Byggesøknad
Kontakt oss
HEM Byggetjenester
Prosjektering, Tegning og Byggesøknad
Kontakt oss

HVEM ER VI?

HEM Byggetjenester er en bedrift som spesialiserer seg på byggesøknader, bygg og arkitekt tegninger for privatkunder og byggherrer. Vi har over 40 års erfaring fra bygg og håndverksbransjen som gir oss et godt grunnlag når vi skal hjelpe kunden med sine byggeprosjekter og byggesøknader.

VÅRE TJENESTER

Byggesøknad

I dag tar alle kommuner i Norge imot elektronisk byggesøknad. Vi utarbeider en riktig utfylt søknad og varsler naboer via Altinn. Raskt og effektivt.

Byggetegninger

Skal du sette opp et tilbygg eller påbygg på tomten? Vi utarbeider riktige tegninger av tiltaket 1:100 med situasjonskart etter bestemte krav fra kommunen.

Arbeidstegninger

Når byggesøknaden er godkjent fra kommunen utarbeider vi riktige arbeidstegninger i Archicad for byggmester og håndverkere i tiltaket 1:50.

ArchiTerra

 Vi kan hjelpe deg med å måle opp riktig avstand fra bygningen til tomtegrensen og riktig plassering av byggets høyde i terrenget med Sosi filer.

3D visualisering

Ønsker du å få en god forhåndsvisning av nybygget eller tilbygget? Vi kan tegne ut 3D modeller av byggeprosjektet med riktig overflate og tekstur på fasaden, bakgrunnsfoto og plassering i terreng.

Fasadeendringer

Ønsker du å endre på fasaden til huset? Vi tegner opp nødvendige tegninger og søker om byggetillatelse. Enkelte fasadeendringer kan medføre at det må lages et brannkonsept.

Bruksendringer

Skal du gjøre store endringer i boligen din? Vi kan hjelpe dere med å tegne opp nødvendige plan, snitt og situasjonskart for byggeprosjektet. Dette vil komme godt med når håndverkere skal inn i bildet.

Støttemurer

Skal du bygge på eksisterende bolig eller ønsker du å sette opp en støttemur i hagen? Vi kan hjelpe deg med å tegne opp nødvendige tegninger og søke om byggetillatelse.

Konstruksjonssikkerhet

Konstruksjonssikkerhet deler vi opp i tre kategorier: brann, lyd og statikk. Vi ser alltid nøye på hver enkelt funksjon når vi tegner opp bygningen, boligen eller tilbygget for deg.

Tilsynssaker

Har du en eiendom hvor det er har blitt bygd før byggetillatelse er gitt? Vi har lang erfaring med bygg og tilsynssaker. Uansett hva årsaken måtte være så har vi kompetansen til å hjelpe deg.

VI STÅR KLARE FOR Å HJELPE DEG