Fasadeendringer

Ønsker du å bygge på huset eller kanskje rehabilitere og endre eksisterende fasade? Vi tegner opp nødvendige tegninger og søker om byggetillatelse. Enkelte fasadeendringer kan medføre at det må lages et nytt brannkonsept. Vi har lang og god erfaring med konstruksjonssikkerhet og kan komme med anbefalinger og tegne opp et nytt brannkonsept for dere.

VI STÅR KLARE FOR Å HJELPE DEG