Byggesøknad

I dag tar alle kommuner i Norge imot elektronisk byggesøknad. Vi utarbeider en riktig utfylt søknad og varsler naboer via Altinn. Raskt og effektivt. Du må velge mellom rammesøknad (2 trinn) og igangsettingstillatelse (1 trinn). Hvis nødvendige håndverkere er valgt og det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon kan det velges IG.

VI STÅR KLARE FOR Å HJELPE DEG