Konstruksjonssikkerhet

Konstruksjonssikkerhet deler vi opp i tre kategorier, brann, lyd og statikk. Vi ser alltid nøye på hver enkelt funksjon når vi tegner opp bygningen, boligen eller tilbygget for deg.

Brann

Vi kan hjelpe deg med å utforme og tegne opp komplette brannkonsept i tiltaksklasse 1 og 2 for din bolig eller tilbygg.

Lyd

Er du plaget med mye støy fra veien? Vi kan hjelpe dere med å tegne opp og utforme støyreduserende konstruksjoner.

Statikk

Statikk og lyd kan ofte ses i sammenheng da løsninger for statikk også hjelper for problemer med lyd og akustikk.  Vi dimensjonerer med preaksepterte løsninger som bjelker, sperrer, dragere og søyler til bygg og bolig. Vi kan også innhente beregninger i tiltaksklasse 2 og 3 ved behov.

VI STÅR KLARE FOR Å HJELPE DEG