Byggetegninger

Skal du sette opp et tilbygg eller påbygg på tomten? Vi utarbeider riktige tegninger av tiltaket 1:100 med situasjonskart. Det er bestemte krav til søknadstegningene og det kan være lønnsomt å sette det bort. Vi kan tegne opp eksisterende bebyggelse og nytt tiltak enten det er tilbygg eller påbygg.

VI STÅR KLARE FOR Å HJELPE DEG