Bruksendringer

Skal du gjøre store endringer innvendig i boligen din? Vi kan hjelpe dere med å tegne opp nødvendige plan, snitt og situasjonskart for byggeprosjektet. På denne måten vil du få en god oversikt over nåværende planløsning og hvordan du kan få en bedre og mer funksjonell utnyttelse av boligen.  De nye tegningene av boligen vil komme godt med når håndverker skal inn i bildet og eventuelt salg av boligen i ettertid.

VI STÅR KLARE FOR Å HJELPE DEG