ArchiTerra

Vi kan hjelpe deg med å måle opp riktig avstand fra bygning til tomtegrensen med Sosi filer. På denne måten får du en god oversikt over hvor god plass du har på tomten og om det er plass til et bygg til.  I tillegg kan vi plassere bygget eller tiltaket inn i riktig høyde i terrenget.

VI STÅR KLARE FOR Å HJELPE DEG